środa, 3 sierpnia 2016

Żeromszczacy o Żeromszczaku („Żeromszczak. Almanach Literacki I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”, nr 8)

Piotr Kardyś
("Projektor" - 5/2015)
Pamięć i jej zapis – jak zanotował redaktor almanachu, poprzez hybrydowe postrzeganie przeszłości, od wspomnień o nauczycielach i ważnych momentach z życia szkoły do komiksu, wreszcie omówień scenariuszy sztuk teatralnych i występów kabaretowych, tak można pokrótce scharakteryzować kolejny numer almanachu „Żeromszczak”. Jednak już pobieżny przegląd treści i szaty graficznej powinien skłaniać do głębszej refleksji.

Przede wszystkim na wskroś nowoczesna forma wydawnictwa (przygotowanego na 290-lecie I LO w Kielcach), o co wcale nie jest łatwo na rynku zdominowanym jednak przez tradycyjne formy (zwłaszcza w przypadku wydawnictw o charakterze lokalnym/regionalnym – choć w przypadku szkoły o takiej tradycji i znaczeniu, czytaj: ilości absolwentów opuszczających jej mury, raczej trudno w ten sposób mówić i pisać!). Niewątpliwie znakiem czasu są szczególnie zauważalne intencje redakcji, aby dotrzeć do młodszych absolwentów i aktualnych uczniów poprzez liczne grafiki – tj. formę wyrazu artystycznego łatwiej przyswajalną i bardzo obecnie popularną. Za najciekawsze uważam te związane z dawnym, słusznie minionym ustrojem politycznym. Przypominają one wszechobecny, drugi obieg informacji o otaczającej wówczas młodych ludzi rzeczywistości, ale też o swego rodzaju „fermencie” intelektualnym i światopoglądowym, nieodłącznym w tego typu placówkach edukacyjnych, bo jak mawiał Arystoteles: edukacja, to najlepsze zabezpieczenie na starość.

Z powyższym łączą się ściśle teksty traktujące o działalności artystycznej, zwłaszcza teatralno-kabaretowej, jak przystało na wydawnictwo o charakterze almanachu literackiego. A że wówczas do liceów ogólnokształcących raczej uczęszczała młodzież najbardziej uzdolniona humanistycznie poziom prezentowanych prób literackich jest imponujący.

Uzupełnieniem są fragmenty utworów z repertuaru szkolnych kabaretów i próbki poezji, jeszcze uczniów oraz szkice i eseje o nauczycielach, którzy odcisnęli piętno na wychowankach. I to przede wszystkim piękno duchowe, „zatrzymane” przez nich do chwili obecnej, jak w kadrze filmowym, czy na fotografii. Obrazy z ciekawych lekcji, z zajęć poza budynkiem szkoły, ze spotkań towarzyskich udanie uzupełniają całość publikacji.

Almanach zaskakuje dojrzałością formy i treści. Na tle innych tego typu publikacji wyróżnia się pozytywnie nowatorskim podejściem do tematu, skłania do refleksji, i jest znakomitym przykładem dla tych, którzy też chcieliby upamiętnić „swoją” szkołę. Znakiem czasu i dobrym rozwiązaniem jest również dostępność wersji elektronicznej na stronie www.żeromszczacy.pl .

„Żeromszczak. Almanach Literacki I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”, nr 8, red. Paweł Chmielewski, s. 80, Wyd. Stowarzyszenie Absolwentów Liceum „Żeromszczacy”, Kielce 2015.