niedziela, 7 sierpnia 2016

Książka zmieniająca życie (David R. Hawkins, „Siła czy moc. Ukryte determinanty ludzkiego zachowania”)


Agata Orłowska
("Projektor" - 4/2016)
„Wyobraź sobie – co by było gdybyś miał dostęp do prostych odpowiedzi tak – lub – nie na każde pytanie które chciałbyś zadać? Uderzająco prawdziwe odpowiedzi. Na każde pytanie... Zastanów się nad tym” – namawia autor książki „Siła czy moc. Ukryte determinanty ludzkiego zachowania”. Czy warto go posłuchać? Jeśli efektem ma być rozróżnienie tego, czy przed chwilą usłyszane zdanie jest prawdą czy fałszem lub czy podjęta właśnie decyzja wesprze nasze życie, czy zadziała na nie destrukcyjnie – gra jest chyba warta świeczki. 

Nieżyjący już dr David R. Hawkins, wybitny naukowiec, wykładowca i ekspert w dziedzinie procesów umysłowych, współtwórca (obok noblisty Linusa Paulinga) nowatorskiej publikacji „Orthomolecular Psychiatry”, prezentuje w swojej książce zjawisko rewolucyjne. Jako kontynuator zapoczątkowanych w drugiej połowie XX wieku badań nad kinezjologią (nauką o mięśniach i ich poruszaniu w zastosowaniu do warunkowania fizycznego) udowadnia, że ludzkie mięśnie w zetknięciu z konkretnym bodźcem fizycznym lub psychicznym reagują osłabieniem lub wzmocnieniem w zależności od tego, czy bodziec jest pozytywny czy negatywny, anaboliczny czy kataboliczny, co więcej – czy jest prawdą czy fałszem.

Autor przekonuje – co jeszcze bardziej doniosłe – że bezbłędna, binarna reakcja na bodziec (zadane pytanie w formie oznajmienia) obserwowana jest również wtedy, gdy badany nigdy nie zetknął się z danym zagadnieniem, pozostającym poza granicami jego osobowego doświadczenia. Dziesiątki lat badań oraz miliony przeprowadzonych kalibracji dowodzą, że ludzkie ciało ma dostęp do wiedzy od początku istnienia życia na Ziemi do chwili teraźniejszej, korzystając z tzw. świadomości zbiorowej, której przejawy możemy obserwować na co dzień choćby w przebłyskach intuicji. Jak możemy się przekonać, sam test jest prosty, szybki i stosunkowo niezawodny, można go przeprowadzić w towarzystwie drugiej osoby z uwzględnieniem kilku warunków.

Na jego podstawie Hawkins powołał do życia technikę kalibracji skali relatywnej prawdy, weryfikującą stanowiska intelektualne, religijne, ideologie, wypowiedzi. Jej rezultatem jest powstanie mapy świadomości, która pozwala umiejscowić na niej każdego człowieka, otwierając drzwi do większego zrozumienia ludzkiego bytu we wszystkich dziedzinach doświadczenia zarówno w ujęciu ogólnym, jak i jednostkowym. Skala od 1 do 1000 prezentuje wyraźny punkt krytyczny na mapie ludzkiej świadomości, umiejscowiony w porządku logarytmicznym na poziomie 200. To tutaj, po przekroczeniu poziomu “Wstydu”, “Winy”, “Apatii”, “Żalu”, “Strachu”, “Pożądania”, “Złości” i “Dumy”, wchodzimy w stan “Odwagi”, w którym jednostkowa siła przeradza się w znacznie potężniejszą moc, stopniowo kierując nas w stronę wyższych poziomów, takich jak “Akceptacja”, “Miłość”, “Radość”, aż do “Oświecenia”. 

Może więc tym razem – chcąc dotrzeć do prawdy o sobie, życiu czy świecie, zamiast szarych komórek, warto użyć mięśni?

David R. Hawkins, „Siła czy moc. Ukryte determinanty ludzkiego zachowania”, s. 342, Wydawnictwo Virgo, Warszawa 2014.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza