niedziela, 31 lipca 2016

Różne oblicza historii („Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej”)


Karlos
("Projektor" - 2/2015)
Na rynku wydawniczym zaistniał kolejny, już czwarty rocznik skarżyskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Ta cenna i wyjątkowa, nawet w skali ogólnopolskiej. inicjatywa wydawnicza, od pierwszego numeru z 2010 r. spotyka się z uznaniem.

Przede wszystkim dlatego, że czasopismo posiada Radę Naukową złożoną z samodzielnych pracowników nauki i jest recenzowane przez badaczy niezwiązanych ze skarżyskim oddziałem PTH, ale również z tego powodu, iż publikuje teksty o perspektywie szerszej niż tylko miasto czy region. Ma zatem realne podstawy by stać się periodykiem, który zaistnieje na stałe, na polskiej mapie naukowych wydawnictw historycznych.

W czwartym tomie zamieszczono siedem artykułów poruszających problematykę rytuału chrzcielnego dzieci w średniowiecznej Polsce, przybliżających zbiór dokumentów pergaminowych i papierowych znajdujących się w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach oraz rubrycele i schematyzmy diecezji kieleckiej (1808-1818) z tegoż archiwum, rozważania na temat „wyjątkowości” Starachowic na tle takich miast jak Skarżysko i Ostrowiec, dzieje Związku Strzeleckiego w powiecie koneckim (1919-1939), spory wokół powstania styczniowego na łamach prasy międzywojennej regionu radomskiego i zapomnianych bohaterach Planu Sześcioletniego.

W dziale „Materiały” znalazły się sprawozdanie z archeologicznych badań sondażowych w Grzybowej Górze, źródła do dziejów szkoły elementarnej i zakładu wielkopiecowego w Bzinie oraz omówienie „Księgi kar pieniężnych Odlewni Żeliwa i Emalierni „Kamienna – Jan Witwicki”. Resztę tomu stanowią sprawozdania z konferencji naukowej „Różne oblicza historii”, recenzje i omówienia. Od strony merytorycznej można tylko podkreślić bardzo dobry warsztat badawczy autorów, jak i podjęcie w dużej mierze nowych zagadnień. Żadnych zastrzeżeń nie można mieć do kwestii redakcyjnych i edytorskich.

Zadziwiające są w tym konkretnym przypadku możliwości i zaangażowanie miejscowego środowiska historycznego w publikację periodyku naukowego, zważywszy obecne trudności w sfinansowaniu takich przedsięwzięć i marazm w szeroko rozumianych badaniach humanistycznych, odsuniętych przez decydentów politycznych i lobby techniczne od źródeł finansowania. Tym bardziej należy się poklask dla takich regionalnych inicjatyw, dzięki którym badania nad historią mają szansę rozwijać się poza środowiskami akademickimi.
„Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej” („Z dziejów regionu i miasta”), R. 4, s. 214, PiS Agencja Poligraficzno-Wydawnicza, Skarżysko-Kamienna 2013.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz